Wegenbelasting op een Oldtimer

Het gebruik van oldtimers is meestal beperkt tot recreatief of evenementengebruik, waardoor ze minder vaak op de weg zullen rijden. De overheid wil bovendien het behoud van historische voertuigen stimuleren.

Om deze redenen zijn er een aantal belastingvoordelen in het leven geroepen voor eigenaren van oldtimers.

Benzineauto’s die vóór 1 januari 1988 in gebruik zijn genomen, kunnen in aanmerking komen voor een kwarttarief voor de wegenbelasting. Bovendien zijn alle auto’s van 40 jaar en ouder zelfs volledig vrijgesteld van wegenbelasting.

In Nederland betalen we wegenbelasting om de kosten van het aanleggen en onderhouden van wegen te financieren. Wegenbelasting, ook wel motorrijtuigenbelasting (afgekort MRB) genoemd, is een belasting die wordt geheven op alle voertuigen die op de openbare weg worden gebruikt, zoals auto’s, motoren en vrachtwagens.

Dit artikel geeft een overzicht van de voorwaarden waaraan je (auto) moet voldoen om gebruik te kunnen maken van deze belastingvoordelen en wat deze precies inhouden.

Wegenbelasting voor een oldtimer: De oldtimer regeling

Er bestaat geen wettelijke definitie van een “oldtimer”, maar de Belastingdienst hanteert wel een aantal criteria om te bepalen of er wegenbelasting betaald moet worden voor een auto.

Als een auto ouder is dan 40 jaar, hoeft er geen wegenbelasting meer te worden betaald. Een uitzondering hierop zijn vrachtwagens en bussen die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Personenauto’s die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, kunnen wel gebruikmaken van deze oldtimer regeling.

Voor de leeftijd van de auto hanteer je de datum van de eerste toelating op het kentekenbewijs en niet de productiedatum van de auto. Deze twee kunnen namelijk afwijken. Voor geïmporteerde auto’s geldt ook dat naast de datum van eerste afgifte in Nederland een datum van eerste toelating op het kenteken staat. De laatstgenoemde datum dient hierbij gehanteerd te worden.

Als voorbeeld: Stel, jouw auto is van 1 juni 1985. Volgend jaar zal de auto 40 jaar oud worden. Dit betekent dat je over het hele jaar 2025 nog wegenbelasting moet betalen. Pas het jaar daarna zal de vrijstelling worden toegepast.

De vrijstelling van wegenbelasting wordt automatisch toegepast. Je hoeft hier dus niets voor te doen. Als dit niet automatisch gebeurt, kun je een verzoek indienen bij de Belastingdienst middels het formulier “Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling”.

Oldtimer-Blue

Wegenbelasting voor een youngtimer: de overgangsregeling

Wanneer je auto nog geen 40 jaar oud is, maar ouder is dan 36 jaar (de eerste toelating op het kentekenbewijs is vóór 1 januari 1988), dan kun je mogelijk gebruik maken van de overgangsregeling.

Deze regeling wordt ook wel het kwarttarief genoemd omdat je slechts een kwart van het normale tarief betaalt. Er zijn echter een aantal belangrijke voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • De auto mag niet op de openbare weg in de maanden december, januari en februari rijden en moet gestald worden. Hij mag ook niet op een openbare parkeerplaats staan. In deze maanden mag je wel naar de garage rijden voor de APK-keuring en kun je maximaal 2 dagen gebruik maken van de evenementenregeling.
  • De regeling is alleen voor auto’s met een benzinemotor en geldt niet voor auto’s die op diesel of LPG rijden. De regeling geldt dus ook niet voor een benzine auto met een LPG-tank ingebouwd.
  • De auto mag niet zakelijk gebruikt worden.

Hoeveel je vervolgens betaalt voor deze overgangsregeling hangt natuurlijk, net als bij een normale auto, af van diverse variabelen zoals provincie en gewicht. Er geldt echter ook een maximum van €138,- per jaar.

Voorbeeld

Stel, je woont in Utrecht en bezit een Mercedes Benz 200 E uit 1987. Het normale wegenbelastingtarief voor deze auto bedraagt €180 per kwartaal, wat neerkomt op €720 per jaar. Als je wilt profiteren van de overgangsregeling, waardoor je in de wintermaanden je auto moet stallen, betaal je slechts een kwart van de normale belasting, oftewel €180. Aangezien dit bedrag boven het maximum van €138 per jaar ligt, betaal je dus maar €138. Dit betekent dat je de auto driekwart van het jaar mag gebruiken, maar slechts één kwart van de belasting hoeft te betalen (en in dit voorbeeld zelfs minder vanwege het maximum).

Als je gebruik wilt maken van de overgangsregeling, kun je een verzoek indienen bij de Belastingdienst via het formulier “Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers”. Houd er wel rekening mee dat er enkele voorwaarden zijn waaraan je auto moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Rekenhulp

Rekenhulp wegenbelasting

De Belastingdienst heeft een rekenhulp Wegenbelasting op hun website. Vul de gegevens van jouw auto in en de rekenhulp berekent het bedrag dat je per kwartaal moet betalen aan wegenbelasting. Houd er rekening mee dat de rekenhulp geen rekening houdt met de overgangsregeling voor oldtimers, dus als je daarvoor in aanmerking komt, moet je het bedrag dat de rekenhulp aangeeft nog aanpassen aan het kwarttarief van de overgangsregeling.

Hulpmiddel overgangsregeling oldtimers

Op de website van de Belastingdienst kun je met behulp van een hulpprogramma berekenen hoeveel wegenbelasting je voor je auto betaalt. Het programma houdt geen rekening met de overgangsregeling en berekent dus niet het kwarttarief. Je zult dit zelf moeten toepassen als je van deze regeling gebruik wilt maken.

Conclusie

Wegenbelasting is een belasting die iedere autobezitter in Nederland moet betalen. Het is een heffing die gebruikt wordt om de kosten van de aanleg en het onderhoud van wegen te dekken. Het tarief van de wegenbelasting wordt bepaald aan de hand van het gewicht van de auto, de brandstof waarop de auto rijdt, de provincie waarin de auto geregistreerd staat en de CO2-uitstoot van de auto.

Gelukkig zijn er in Nederland enkele regelingen voor oldtimers en youngtimers die het rijden van deze auto’s wat betaalbaarder maken. Voor oldtimers (auto’s ouder dan 40 jaar) hoeft er geen wegenbelasting te worden betaald. Bovendien bestaat er onder bepaalde voorwaarden een kwarttarief voor youngtimers.

Het is belangrijk om te weten dat de regelingen voor oldtimers en youngtimers kunnen veranderen. Het kan dus zijn dat de voorwaarden op een later moment anders zijn dan op dit moment het geval is. Het is daarom verstandig om de website van de Belastingdienst in de gaten te houden en regelmatig te controleren of er veranderingen zijn in de regelgeving rondom de wegenbelasting voor oldtimers en youngtimers.

Bronvermelding